IP输入 之 分片重组ip_defrag

概述

在ip_local_deliver中,如果检测到是分片包,则需要进行分片重组;

其涉及的函数调用关系如下所示:

函数源码分析
ip_local_deliver

ip_is_fragment

ip_defrag

ip_find

inet_frag_find

inet_frag_worker

inet_evict_bucket

inet_frag_secret_rebuild

ip_frag_queue

ip_frag_reasm

 

本文链接:IP输入 之 分片重组ip_defrag

转载声明:转载请注明来源:Linux TCP/IP Stack,谢谢!


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注